Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2019

choise
22:06
4116 3c81 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
choise
22:01
Ciri była zdziwiona i rozczarowana, ale przeszło jej szybko. Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać – bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski – Wieża Jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako
choise
22:01
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako
choise
21:58
0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain viahesiamela hesiamela
choise
21:33
3852 1404 500
Reposted fromxawery xawery viasatyra satyra
choise
21:32
3649 824c 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viagorky gorky
choise
21:03
3378 1747 500

September 04 2019

choise
21:04
3589 ef58 500
Reposted fromnonperfect nonperfect
choise
20:37
choise
20:31
6950 ba0c
Reposted fromxawery xawery viaazile1 azile1
choise
20:29
7243 c72f 500
Reposted fromxawery xawery viaazile1 azile1
choise
20:27
- Jakim jest pan typem mężczyzny?
- Pani typem?
- Potwierdzam.
Reposted fromxawery xawery viaazile1 azile1
choise
20:26
3274 790d 500
#cynicznyromantyzm
Reposted fromnonperfect nonperfect viaazile1 azile1
choise
20:26
1266 8d87
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek
20:25
choise
20:24
2064 4d35 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
choise
20:23
1406 d031 500
Reposted fromxawery xawery viapsychedelix psychedelix

August 29 2019

choise
23:01
9441 dd97 500
Reposted fromGreyscale Greyscale
choise
22:54
0000 0d1f 500
Reposted fromniente niente

August 28 2019

choise
14:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl