Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

choise
21:40
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaaynis aynis
choise
21:39
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viaaynis aynis
choise
21:36
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaaynis aynis
choise
21:36
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis

June 23 2017

choise
21:00
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaaynis aynis
choise
15:08
0996 ee4a
Reposted fromtichga tichga viaaynis aynis
choise
15:07
powiedz mi
Reposted frommajkey majkey viaaynis aynis
choise
15:05
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę Pana.
Reposted fromaneth aneth viaaynis aynis
choise
15:05
3856 5064
Reposted fromsomersby somersby viaaynis aynis
choise
15:04

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaaynis aynis
choise
14:58
Ponoć biorą się z tego, że mózg sądzi, że ciało obumiera. Te nagłe skurcze to taki sygnał alarmowy w stylu "rusz dupę, bo umrzesz".
Reposted fromzusia zusia viaazile1 azile1
14:57
choise
14:57
2358 da60 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaazile1 azile1
choise
14:55
5484 ae53 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaynis aynis
choise
14:54
8895 2e8f
Reposted fromkentoquer kentoquer viaazile1 azile1

June 15 2017

23:25
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viaaynis aynis

June 13 2017

choise
14:34
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaazile1 azile1

June 11 2017

choise
08:09
Reposted frombluuu bluuu
choise
08:07
Reposted fromoll oll
choise
08:06

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl