Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

choise
18:23
4162 8c80 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
choise
18:18
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll
choise
18:18
4281 5517 500
Reposted fromoll oll
choise
18:12
4326 baaf
Reposted fromSardion Sardion
choise
14:55
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viakrainakredek krainakredek

October 14 2018

choise
22:39
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viabesomebody besomebody

October 09 2018

choise
22:57
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viamysweetnewyork mysweetnewyork

September 30 2018

choise
23:26
Czy nie nadeszła pora, byś zaczęła walczyć?
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomebody besomebody

September 24 2018

choise
16:50
3108 67ed
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaaynis aynis
16:49
choise
16:49
Minęło wiele miesięcy, 
ale mnie nic nie minęło. 
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaynis aynis
choise
16:48
Chciałabym być bardziej otwarta. Ale nie taka "przyjaciółka dla każdego", ale taka w sposobie bycia. Jak Włosi, albo Hiszpanie. Że są jacy są i już. Że zagadują obcych, że potrafią normalnie pogadać. Nie przejmują się tym, jak ludzie ich widzą. Są życzliwi, uśmiechnięci. Tacy południowcy na spontanie. Że są sobie, a nie uważają na wszystko, na ludzi. Że właśnie dla ludzi są. Że przecież ludzie są super.
— brakuje mi tej otwartości.
Reposted fromniskowo niskowo viaaynis aynis
choise
16:47
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viagwiazdeczka gwiazdeczka
choise
16:46
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul

September 19 2018

choise
22:10
Reposted fromdreamadream dreamadream viaaynis aynis
choise
21:57
0861 8f76
choise
21:56
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viabesomebody besomebody
choise
21:56
choise
21:34
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaaynis aynis

September 11 2018

choise
17:57
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl