Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

choise
18:58
  Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek ...
— Marek Hłasko
Reposted fromIriss Iriss viadobby dobby
choise
18:38
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
choise
18:38
1999 70ea
Reposted frommeem meem viaPoranny Poranny
choise
18:37
Nie opowiem tej historii tak jak się wydarzyła. Opowiem ją tak, jak ją zapamiętałem.
— great expectations;
Reposted fromsratatata sratatata viadobby dobby
choise
18:36
4760 028d
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaki-adi ki-adi
choise
18:33
Reposted fromcomiczynka comiczynka vianebthat nebthat
choise
18:33
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Unknown (via bintalghazi.tumblr.com)

October 17 2017

choise
19:25
choise
19:25
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialefu lefu
choise
19:23
3792 eca0 500
Reposted fromkaiee kaiee viaAnnju Annju
choise
19:22
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viaAnnju Annju
choise
19:17
Reposted frombluuu bluuu viaczoo czoo
choise
19:17
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viaAnnju Annju
choise
19:16
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viaczoo czoo

October 16 2017

choise
23:12
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viayeswecan yeswecan
23:01

October 12 2017

choise
21:44
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakrainakredek krainakredek
choise
21:44
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viakrainakredek krainakredek

October 06 2017

21:22
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaaynis aynis

October 05 2017

choise
20:56
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl