Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

choise
19:56
Reposted fromdreamadream dreamadream viaaynis aynis
choise
19:54
0997 92c3
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek

August 01 2018

choise
22:39
<3
Reposted fromzatora zatora viaaynis aynis

July 27 2018

choise
21:03
1283 a106 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viakrainakredek krainakredek
choise
21:03
6977 9e05 500
Reposted frompiehus piehus viakrainakredek krainakredek
choise
20:56
I choćbyś czekał 100 dni nie ma opcji, żeby coś się zrobiło samo. Obudź się. Ocknij się. To tylko blokada w Twojej głowie.. 
Reposted fromaneth aneth
choise
20:54
choise
20:47
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viamysweetnewyork mysweetnewyork
choise
20:46
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viakrainakredek krainakredek
choise
20:27
4594 040a 500
Reposted frompiehus piehus viaaynis aynis
choise
14:44
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis

June 13 2018

choise
19:18
choise
19:18
4341 6134 500
Reposted fromSanthe Santhe
choise
19:08
5747 76f0 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaaynis aynis
choise
12:55
6872 f44e
J. A.

June 09 2018

choise
14:46
Reposted fromFlau Flau viaazile1 azile1

June 08 2018

choise
15:36
1414 b69c 500
Reposted fromstroschek stroschek viakrainakredek krainakredek
choise
15:36
5460 fb0f 500
Reposted fromnutt nutt viakrainakredek krainakredek
choise
15:34
8355 40b5 500
choise
15:34
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaazile1 azile1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl